Probably the best free fonts on the web
    English     Français     Русский     Español

Bajareczka fuente

Esta es la página de Bajareczka de fuente. Esta es una versión de demostración de la fuente. Esta fuente fue publicado en Fontzzz.com, en 06/07/2013 16:47, y se colocó en el "Fantasía - Picaresco" category. Versión de la fuente Bajareczka es "". Puede descargar la fuente Bajareczka de forma gratuíta botón de descarga. Este archivo fue comprimido en un archivo ZIP para su conveniencia. Contiene 2 ficheros.

Nota del autor

:: [L I C E N C J A] ::


:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafaі Brzeziсski
font zawiera duїe i maіe litery oraz czкњж znakуw i interpunkcyjnych.
Jest to wersja demonstracyjna fonta i sіuїy jedynie do zapoznania siк z danym krojem pisma.
NaÑ–oÑ—one ograniczenia:
Wesja komercyjna posiada peіn№ tabilce znakуw CE, poprawiony kerning. Rozpowszechniana jest w formatach type1, open type oraz ttf.:: moÑ—esz :
--->tworzyж dowoln№ iloњж kopii fonta
--->instalowaж fonta na dowolnej liczbie komputerуw
---> wykorzystywaж go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, їe nie maj№ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swуj wіasny uїytek a nie w celu zarobienia pieniкdzy lub wspomoїenia tego procesu]
---> moїesz udostкpniaж fonta na stronie www ale pod warunkiem, їe zachowasz ten plik razem z czcionk№ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie moїesz modyfikowaж pliku z fontem, a szczegуlnie zmieniaж nazwy fonta, usuwaж informacji o autorze, usuwaж pliku z licencj№
uїywaж fonta do jakichkolwiek dziaіaс komercyjnych
sprzedawaж fonta albo udostкpniaж go na pіatnych, lub czкњciowo pіatnych stronach www

:: wszelkie uwagi proszк kierowaж na adres : antrax27@wp.pl
Rafaі Brzeziсski
Jeњli jesteњ zainteresowany wykupem peіniej wersji tego fonta do celуw komercyjnych napisz do mnie maila . Cena tej czcionki to rуwnowartoњж 10 euro w pln na dzieс zakupu .
:: najnowsze wersje moich fontуw znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl


ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
The font Bajareczka that was designed by me,
contains large & small letters, digits
and some punctuations.

It's demo wersion.
You can use it in your private projects,
if you want to put it to the commercial
projects please let me know. Price 1o euro
Font can be redistributed in condition
that it will be free of charge
and with this readme file attached.

Hope you like bajareczka and it will be
useful in your work :)


ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl

Avance

Bajareczka font preview

Mapa fuente

Bajareczka font map

Cascada

Bajareczka font waterfall

Avance

Bajareczka font preview

Mapa fuente

Bajareczka font map

Cascada

Bajareczka font waterfall

Más fuentes: